Menghasilkan tenaga bidan yang unggul dan berwawasan maritim pada tahun 2028